Kurser och Föreläsningar


Föreläsningar gör jag med glädje då det finns en tillfredställelse i att berätta och förklara något jag brinner för och dessutom kan väldigt bra. Jag kan komma och berätta om nyttan och glädjen med nyhetsgrafik- informationsgrafik, och hur arbetet på en nyhetsredaktion fungerar.