Kunder


Prata gärna med mina kunder om du vill veta hur gott samarbete fungerar!

  • H&M
  • INNVENTIA
  • INREGO
  • Regeringskansliet (Miljö- och Socialdepartementet)
  • Naturvårdsverket
  • Husqvarna
  • Havs-och Vattenmyndigheten
  • Goodpoint
  • Trafikverket
  • Drakfilm
  • Tidningen Akademikern
  • Tidningen Betong
  • Tidningen ESTRID
  • Tidningen Mål&Medel
  • Vitiligoförbundet
  • Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina
  • AZOTE Bildbyrå

Tidigare under åren har jag också jobbat med:

  • Schibsted
  • Luftfartsverket
  • Transportarbetaren
  • Magasinet Queen
  • Resumé
  • ETC Förlag
  • Dagens Nyheter
  • Svenska Dagbladet
  • Aftonbladet